30.11.09

run, run, run, run, run, run

sinto-me (quase) preenchida. adorei a música e o videoclip. adoro, adoro, adoro. eu sou, sou, sou tu, tu, tu.Stay in bed
I feel sad
When you run

Stop the night
Hold me tight

Don't stand up
I feel strange
When you go

Sem comentários:

Enviar um comentário